Valid XHTML 1.0 Strict

TÉT_14_FR-1-2015-0012

Projekt címe: Exobolygók holdjainak és gyűrűinek tanulmányozása francia-magyar pre- és posztdoktori kutatócsere keretében

Projekt megvalósítási időszaka: 2015. szeptember 1. - 2016. december 31.

A projekt két, a terület - holdak a Naprendszerben és más naprendszerekben - nemzetközileg elismert kutatócsoportjának képviselőit köti össze.

Sebastien Charnoz a Cassini misszió kutatója, és a CHEOPS Core Science Team ESA-oldalról érkező tagja. A holdak formálódásának, a holdak és gyűrűk kapcsolatának, a pályák árapályfejlődésének elismert szakembere, aki kimutatta, hogy a holdak rendszeréből a bolygó belső szerkezetére is következtetni lehet.

Magyar oldalról két kutató vesz részt a projektben az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium telephelyén működő, az ELTE GAO MKK és az MTA CSFK CSI által alapított Gothard-Lendület kutatócsoport tagjaként. Szabó M. Gyula és Dobos Vera az exoholdak kutatásával foglalkozó szakemberek: Szabó M. Gyula területe a detektálhatóság és a mérési technikák, Dobos Vera pedig a bolygó-hold kölcsönhatásokkal, a holdon az árapályerők következtében kialakuló termofizikai állapotok vizsgálatával foglalkozik. Szabó M. Gyula a CHEOPS Core Science Team magyar tagja és a PLATO űrtávcső exoholdakkal foglalkozó tudományos munkacsoportjának vezetője.

Sebastien Charnoz és Szabó M. Gyula a 2015 decemberi párizsi workshopon

Sebastien Charnoz és Szabó M. Gyula a 2015 decemberi párizsi workshopon.

Cserelátogatások

Valid CSS!