Valid XHTML 1.0 Strict

Az ELTE GAO MKK munkatársai

Szabó M. Gyula Név: Szabó M. Gyula
Tudományos fokozat: MTA doktora
Beosztás: tudományos főmunkatárs, igazgató
Telefon: +36 94 522-875
E-mail: szgy@gothard.hu
Kutatási területek:
- a Naprendszer és az exobolygó-rendszerek kis égitestjei
- exobolygók vizsgálata űrteleszkópokkal
- fejlett statisztikai alkalmazások a csillagászatban
Publikációs lista (ADS)
Csák Balázs Név: Csák Balázs
Beosztás: tudományos munkatárs
Telefon: +36 94 522-878
E-mail: bcsak@gothard.hu
Kutatási területek:
- kataklizmikus változók, cefeidák és fedési kettősök spektroszkópiája és fotometriája
- „crowded field” fotometria
- digitális képfeldolgozás, észlelés- és távcsőautomatizálás
- a Naprendszer kis égitestjeinek fotometriája és asztrometriája
Publikációs lista (ADS)
Cseh Borbála Név: Cseh Borbála
Beosztás: PhD hallgató
Telefon:
E-mail: cseh.borbala@gmail.com
Kutatási területek:
- galaktikus cefeidák kettősségének vizsgálata radiálissebesség-mérésekkel
Publikációs lista (ADS)
Derekas Aliz Név: Derekas Aliz
Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: MTA posztdoktori ösztöndíjas
Telefon:
E-mail: derekas@gothard.hu
Kutatási területek:
- pulzáló változócsillagok (δ Scuti, γ Dor, RR Lyrae, cefeidák, vörös óriások)
- fedési változók, többes rendszerek, fedési változók pulzáló komponenssel
- fotometriai űradatok (Kepler, MOST), idősorok analízise (O-C, Fourier)
- fedési kettősök fizikai paramétereinek meghatározása, elemgyakoriság-analízis
Publikációs lista (ADS) Publikációs lista (MTMT)
Erdei Zsuzsanna Név: Erdei Zsuzsanna
Beosztás: gazdasági vezető
Telefon: +36 94 522-870
E-mail: zserdei@gothard.hu
Jankovics István Név: Jankovics István
Tudományos fokozat: MTA doktora
Beosztás: tudományos főmunkatárs, c. egyetemi tanár
Telefon: +36 94 522-871
E-mail: ijankovi@gothard.hu
Kovács József Név: Kovács József
Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Telefon: +36 94 522-873
E-mail: jkovacs@gothard.hu
Kutatási területek:
- korai színképtípusú emissziós csillagok spektroszkópiája (Be, B[e], LBV)
- galaktikus cefeidák radiális sebességének monitorozása
- csillagok fizikai paramétereinek meghatározása modellillesztésekből
- Gothard Jenő csillagászati hagyatékának digitális feldolgozása
Publikációs lista (ADS)
Mészáros Szabolcs Név: Mészáros Szabolcs
Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: tudományos munkatárs
Telefon:
E-mail: meszi@gothard.hu
Kutatási területek:
- gömbhalmazok csillagpopulációi
- gömb- és nyílthalmazok csillagainak nagy felbontású spektroszkópiája
- multiobjektum-spektroszkópia
- nagy felbontású spektroszkópiai felmérések (SDSS-3, APOGEE)
- szoros kettősök, szupernóvák és pulzáló változók spektroszkópiája és fotometriája
- csillagatmoszférák és csillagspektrumok elmélete, elemgyakoriság-analízis
- fedési kettősök fizikai paramétereinek meghatározása
Publikációs lista (ADS)
Vincze Ildikó Név: Vincze Ildikó
Tudományos fokozat: dr. univ.
Beosztás: tudományos munkatárs
Telefon: +36 94 522-874
E-mail: ivincze@gothard.hu
Valid CSS!