Valid XHTML 1.0 Strict

Computed columns | Számított mezők


    Seq   : Sequence number / Sorszám            
    UD   : UT Date / Világidő (dátum)           
    UT   : Universal Time / Világidő (időpont)      
    ET   : Ephemeris Time / Efemerisz idő          
    DT   : Delta T / Delta T                 
    LD   : Local Date / Helyi idő (dátum)         
    LT   : Local Time / Helyi idő (időpont)        
    Week  : Week of the year / A hét sorszáma az évben   
    Day   : Day of the year / A nap sorszáma az évben    
    Dow   : Day of the week / A hét napja          
    JD   : Julian Date in UT / Julián Dátum (UT)      
    JED   : Julian Date in ET / Julián Dátum (ET)      
    GST   : Greenwich Sidereal Time / Greenwichi csillagidő 
    LST   : Local Sidereal Time / Helyi csillagidő      
    EqTime : Equation of time / Időegyenlítés        
    Obj   : Object / Objektum                 
    Cns   : Constellation / Csillagkép            
    RA   : Right Ascension / Rektaszcenzió         
    HA   : Hour Angle / Óraszög              
    Dec   : Declination / Deklináció            
    Az   : Azimuth / Azimut                 
    Alt   : Angle above horizon / Horizont feletti magasság 
    ZD   : Zenith Distance / Zenittávolság         
    Air   : Air mass / Levegőtömeg             
    HeLong : Heliocentric longitude / Heliocentrikus hosszúság
    HeLat  : Heliocentric latitude / Heliocentrikus szélesség
    GLong  : Galactic longitude / Galaktikus hosszúság    
    GLat  : Galactic latitude / Galaktikus szélesség    
    EcLong : Geoc. ecliptic longitude / Ekliptikai hosszúság 
    EcLat  : Geoc. ecliptic latitude / Ekliptikai szélesség 
    EaDst  : Distance from Earth / Földtől mért távolság 
    EaLght : Light travel time to Earth / Fényút a Földig  
    SnDst  : Distance from Sun / Naptól mért távolság   
    SnLght : Light travel time to Sun / Fényút a Napig    
    Elong  : Angular degrees from Sun / Naptól mért szögtávolság
    Diam  : Diameter (arcsec) / Átmérő (ívmásodperc)   
    VMag  : Apparent magnitude / Látszó fényesség     
    Phase  : Illuminated fraction / Megvilágított rész (%) 
    RiseTm : Rise time / Kelés ideje             
    RiseAz : Rise azimuth / Kelés azimutja          
    TrnTm  : Transit time / Delelés ideje           
    TrnAl  : Transit altitude / Delelési magasság      
    SetTm  : Set time / Nyugvás ideje             
    SetAz  : Set azimuth / Nyugvás azimutja          
    HrsUp  : Number of hours object is up / Napi ív hossza  
    Nameday : Hungarian name-days / Magyar névnapok      
    Note  : Note (to eclipses) / Megjegyzés (fogyatkozásokhoz)
Valid CSS!