Valid XHTML 1.0 Strict

Tudomány- és technikatörténeti kutatások

Csillagászattörténeti kutatások

Gothard Jenő kimagasló érdemeket szerzett egyrészt az észlelési módszerek és eszközök fejlesztésével, másrészt értékes és világszínvonalú eredményeivel nem csekély mértékben járult hozzá az asztrofizika egyetemes fejlődéstörténetéhez. A csillagászattörténeti vizsgálódások középpontjában a hazai asztrofizikai kutatások megalapozásában és nemzetközi színvonalra emelésében múlhatatlan érdemeket szerzett Gothard Jenő rendkívül sokoldalú munkásságának, eseményekkel teli életpályájának minél teljesebb megismerése áll. A korábbi évtizedekben kiaknázatlanul hagyott forrásanyagok, továbbá a most felbukkanó, eddig ismeretlen dokumentumok feldolgozása során olyan adatok és új összefüggések kerültek felszínre, amelyek egyfelől fényt vetnek az életmű jó néhány, mindeddig homályban maradt részletére, másfelől a korábbinál sokkal árnyaltabb és főként hitelesebb pályakép megrajzolását segítik elő. Feltártuk a Herényi Asztrofizikai Obszervatórium alapításának körülményeit.

Közzétettük a Gothard fivérek széleskörű közéleti és gazdasági működésére vonatkozó kutatásaink eredményét. Rámutattunk többek között arra, hogy milyen nagy mértékben járult hozzá a Gothard testvérek tevékenysége Nyugat-Dunántúl iparának, mezőgazdaságának és közlekedésének rohamos fejlődéséhez a múlt század végén és e század elején.

Konkoly Thege Miklós Max Wolf

Konkoly Thege Miklós (1842 - 1916) és Max Wolf (1863 - 1932)

Összegyűjtöttük és kiadtuk Gothard Jenő és Konkoly Thege Miklós levelezését. Gothard és a híres heidelbergi csillagász, Max Wolf nemrégiben fellelt, mintegy 80 egységből álló levelezése publikálás előtt áll.

Gothard Jenő levele Konkoly Thege Miklóshoz Gothard Jenő levele Max Wolfhoz

Gothard Jenő levele Konkoly Thege Miklóshoz és Max Wolfhoz

Technikatörténeti kutatások

Gothard nagy érdeklődéssel követte a századvég minden új tudományos felfedezését, és azokat nem csak asztrofizikai kutatásaiban, de a természettudományok igen tág palettáján végzett kísérletező munkája során is alkalmazta.

1895. november 8-án Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923) katódsugarakkal való kísérletezés közben észrevette, hogy amint a katódsugárcsövet egy vékony fekete papírral teljesen befedte, a laboratóriumban elhelyezett fluoreszkáló ernyő világítani kezdett. A jelenség annyira fellelkesítette, hogy a katódsugarakkal kapcsolatos kísérleteit ez irányba folytatta. A felesége kezéről készített "árnyképen" láthatóvá váltak a kéz csontjai és az ujján viselt gyűrű körvonalai. Az "X-sugárról" szóló első híradása 1895. december 28-án jelent meg. Dolgozatának különnyomatait az általa készített felvételek kópiáit mellékelve 1896. január elején újévi üdvözletként küldte szét tudóstársainak.

Gundelach-féle röntgencső Gothard Jenő jobb kezének röntgenképe

1898-tól gyártott Gundelach-féle röntgencső.
Gothard saját jobb kezéről készített röntgenfelvétele.

Gothard Jenő 1896. január 23-án készített először röntgenfelvételeket a herényi kastélyában berendezett korszerű laboratóriumban, éppen azon a napon, mikor Röntgen az Orvosfizikai Társaság würzburgi ünnepi ülésén megtartotta a felfedezéséről szóló előadását. A vizsgálatokhoz szükséges különböző töltésű gázkisülési csövek egy részét Gothard az obszervatórium korszerű üvegtechnikai laboratóriumában maga állította elő. Az obszervatóriumban őrzött 32 darabos röntgenlemez gyűjtemény alapján jól elkülöníthető Gothard két röntgen-korszaka, az 1896-os első kísérletek időszaka és az 1905-ös, jóval kifinonultabb technikáról tanúskodó korszak. A röntgensugárzáshoz kötődő munkáival kapcsolatos kutatásaink eredményét az elmúlt években több publikációban ismertettük.

Valid CSS!