Valid XHTML 1.0 Strict

2012.04.13. - Lehetnek-e dinoszauruszok az uralkodó fajok más bolygókon?

Egy biokémiai tanulmány kissé talán messzire tekintő végkövetkeztetése szerint egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy egyes Naprendszeren kívüli bolygókon az emlősök helyett szuper dinoszauruszok uralják a bioszférát.

Egy új tanulmányában Ronald Breslow (Columbia University) annak az évszázados rejtélynek a lehetséges megoldását taglalja, hogy a földi aminosavak - melyek a fehérjéket is alkotják -, a szénhidrátok és a genetikai örökítőanyag (DNS, RNS) építőkövei miért mutatnak csak egyfajta térbeli orientációt, illetve alakot. Két lehetséges orientáció van, a bal és a jobb, ezek egymás tükörképei, hasonlóan a két kezünkhöz. Ez a "kétkezesség" az ún. kiralitás. (Az elnevezés Lord Kelvintől származik, cheir görögül kezet jelent.) Az élet kialakulásához azonban például a fehérjéknek az aminosavakból csak az egyik kiralitásút szabad tartalmaznia, vagy a balt, vagy a jobbot. Néhány baktérium kivételével a Földön minden létforma balkezes aminosavakat (L-módosulatok) hordoz, ezzel ellentétben a szénhidrátok és a nukleinsavak cukor-építőkövei jobbkezesek (D-módosulatok). Kérdés az, hogy mi az oka ennek a homokiralitásnak, azaz az egyik kiralitás dominanciájának.

Breslow új bizonyítékokkal támasztja alá azt az elképzelést, hogy a fehérjék L-módosultú aminosavainak "őseit" 4 milliárd évvel ezelőtt meteorok szállították az akkor még élettelen (prebiotikus) Földre, illetve vázolja azt, hogy ez hogyan vezethetett a DNS és az RNS D-cukraihoz. A szerző szerint annak megmutatása, hogy ez akár így is történhetett, természetesen nem jelenti annak igazolását, hogy valóban így is történt. Reális következtetés lehet azonban az, hogy az Univerzum más bolygóin létezhetnek D-aminosavakon és L-cukrokon alapuló életformák. Ezek lehetnek esetleg a dinoszauruszok fejlettebb változatai is, ha az ottani kezdetleges emlősöknek nem volt olyan szerencséjük, hogy egy kisbolygó becsapódása kiiktatta az útjukból őket, mint a Földön. Breslow mindenesetre úgy gondolja, hogy jobb lenne nem találkozni velük...

IMAGE

Lehet, hogy más bolygókon a T. Rex és egyéb óriási dinoszauruszok fejlettebb, akár intelligens fajtái uralják a bioszférát?
[blogspot.com]

Az eredményeket részletező szakcikk a Journal of the American Chemical Society c. folyóiratban jelent meg.

Szubjektív megjegyzés: A neves szerző 15 oldalas, regisztráció, illetve bejelentkezés után innen letölthető tanulmánya a biokémiában egyébként abszolút járatlan szemléző szerint minden bizonnyal az intelligens "exodinoszauruszokra" vonatkozó három mondatos, a konklúziók súlyát egyáltalán nem növelő zárómegjegyzés nélkül is megállta volna a helyét, sőt...

Forrás:

Valid CSS!