Valid XHTML 1.0 Strict

2012.10.19. - Földtömegű bolygót találtak négy fényév távolságban!

Egy európai csillagászcsoport exobolygót fedezett fel az α Centauri hármascsillag rendszerében. A durván földtömegű bolygó 6 millió kilométerre kering csillagától, felszíne az élet számára túl forró.

Az α Centauri a Naphoz legközelebbi csillagrendszer, benne két naptípusú csillaggal és egy kistömegű vörös törpével, a Proxima Centaurival. Utóbbi a hozzánk legközelebbi csillag, az egész rendszer távolsága pedig körülbelül 4,3 fényév. Már a 19. század óta ismert volt, hogy a tőlünk mért távolság szerint a legközelebbi csillagokról van szó, s körülöttük bolygók esetleges létezése sokak fantáziáját megmozgatta. Mindeddig azonban a keresés nem járt sikerrel.

Egy svájci vezetésű európai kutatócsoport Xavier Dumusque (Geneva Observatory) irányításával az ESO chilei 3,6 méteres távcsövén működő HARPS műszerrel négy éven keresztül végzett ultrapontos sebességméréseket az α Cen B jelzésű csillagról, amely a rendszer halványabb és a Naptól kicsit kisebb tömegű szoláris csillaga. A gondos adatelemzés eredményeként sikerült kimutatni a csillag 3,2 nap periódusú "imbolygását" látóirányban előre és hátra, amit egy egyébként láthatatlan bolygótest gravitációs hatása okoz. Maga az effektus igen pici, a csillag bolygó által előidézett sebességváltozásai mindössze 51 cm/s-t érnek el. (Ez 1,8 km/h, nagyjából egy sétálgató ember sebessége.) Mindeddig ez a legpontosabb bolygófelfedezés a Doppler-effektust felhasználó technikával.

IMAGE

Fantáziakép a bolygóról és az α Centauri rendszeréről. Balra a hármas rendszer legnagyobb tömegű csillaga, az α Cen A, közelebb pedig a bolygó központi csillaga, az α Cen B. A kép jobb felső sarkában saját Napunk látható, amely az α Cen rendszeréből nézve az égbolt egyik legfényesebb csillaga.
[ESO]

A csillag tömegét és a bolygó hatásait kombinálva kiderült, hogy a planéta tömege körülbelül egy földtömeg, távolsága a csillagától pedig mindössze 6 millió kilométer. Ez a Nap-Merkúr távolságnak töredéke, amiből egyenesen következik, hogy az újonnan talált exobolygó felszínén pokoli forróság uralkodik. A rendszer másik naptípusú csillaga, az α Cen A sok százszor messzebb kering a csillagok tömegközéppontja körül, de még így is igen fényes égitestként látszik a bolygó felszínéről.

A felfedezés fontos lépés a más csillagok körül keringő exoföldek detektálásának irányában, hiszen demonstrálja a műszertechnika folyamatos fejlődését és egyre növekvő érzékenységét az egészen kis tömegű exobolygókra.

Az eredményeket részletező szakcikk a Nature magazin 2012. október 18-i számában jelent meg.

Forrás:

Valid CSS!