Valid XHTML 1.0 Strict

2015.11.27. - Ritka lehetőség: szupernóva felbukkanása várható!

Egy évvel ezelőtt gravitációslencse-hatás révén sikerült felfedezni az extrém távoli csillagrobbanást, amelynek a fotonjai közül néhány várhatóan csak 2016-ban éri majd el a Földet.

Amerikai csillagászok 2014 novemberében jelentették be, hogy sikerült felfedezniük egy rendkívül távoli, mintegy 9,5 milliárd fényévre lévő szupernóva-robbanást, a felbukkanó fénypont ráadásul rögtön négy "példányban" látszott a Hubble-űrtávcső felvételein! A jelenség magyarázata az ún. gravitációslencse-hatásban rejlik. Az Univerzum távoli szegletében lévő szupernóva és Földünk között – nagyjából "félúton", bolygónktól mintegy 5,5 milliárd fényévre – egy nagy méretű galaxishalmaz található. A látóirányba eső galaxiscsoportosulás összességében roppant nagy gravitációs vonzóerőt képvisel: az általuk okozott gravitációs térgörbületnek köszönhetően az eredetileg különböző irányokba tartó fénysugarak egy irányba (jelen esetben a Föld felé) terjednek tovább. Ezt a jelenséget nevezzük gravitációslencse-hatásnak, amelynek eredményeként a lencsézett forrás képe egyrészt fényesebb lesz, másrészt megtöbbszöröződik, esetleg ívekké, gyűrűvé torzul.

Ez volt az első eset, hogy egy távoli csillagrobbanást ilyen módon fedezzenek fel a kutatók, hamarosan pedig egy újabb, eddig egyedülállónak számító eseményre is sor kerülhet. A felfedezésen túl a Sjur Refsdal norvég asztrofizikusról elnevezett szupernóvát vizsgáló csillagászoknak arra is lehetőségük adódott, hogy behatóan tanulmányozzák a galaxishalmaz tömegeloszlását. Ez alapján több kutatócsoport is arra a következtetésre jutott, hogy a szupernóva-robbanásból származó fotonok nem egyforma hosszúságú utat tettek meg a galaxishalmaz gravitációs terében, így a sugárzás egy része csak néhány hónap múlva éri majd el a Földet.

IMAGE

A Refsdal-szupernóva feltűnése a Hubble-űrtávcső felvételén. A középső piros kör mutatja a szupernóva-robbanás 2016 elejére várt újbóli felbukkanásának becsült helyét.
[NASA/ESA/HST]

Mindez azt jelenti, hogy a kutatók előre tudják egy szupernóva felbukkanásának nagyjából pontos helyét és idejét, azaz olyan információkat, amelyek alapvetően nem szoktak a csillagászok rendelkezésére állni. Tegyük hozzá gyorsan, hogy itt egy már ismert csillagrobbanás újbóli észlelésének a lehetősége áll fenn, de ez is nagyon fontos eredmény lenne. Azért, hogy a kutatói közösség biztosan ne maradjon le az eseményről, a Hubble-űrtávcső már most folyamatosan monitorozza a kérdéses galaxishalmazt magában foglaló égterületet, és válik remélhetőleg jövő év elején egy újabb nagy horderejű felfedezés eszközévé.

Forrás:

Valid CSS!