Valid XHTML 1.0 Strict

Gothard Fizikus Műhely

A Gothard Fizikus Műhely - Crossborder Oktató Hálózat (Gothard Physics Workshop - Crossborder Education Network) (AT-HU/06/01/088) projekt az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Program 3. Prioritás 2. Intézkedésében, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. A projekt célkitűzése: határon átnyúló oktatási és kutatási tevékenység, melynek eszközeként a XXI. századi követelményeknek megfelelő vizuál- és hangtechnikai, illetve nagy sávszélességű hálózati kapcsolattal rendelkező real-time networking stúdiók kialakítása szerepel.

Előzmények

Elődeink az utak kereszteződéséhez várost építettek. Savaria mindig fontos geopolitikai jelentőségű pontja volt Európának. Keleti hídfőállása volt a Borostyánkő út mentén virágzó gazdaságnak, szellemi áramlatoknak és kultúrának volt égtájakat összekötő csomópontja.

A hajdanvolt római birodalom egykori provinciája megőrizte természetes kapcsoló szerepét. Élénk fejlesztési koncepciók körvonalazzák az észak-déli korridor mentén kívánatos gazdasági, közlekedési, hírközlési és infokommunikációs infrastruktúra kiépítését. Nem véletlen, hogy Vas megye és Szombathely földrajzi és kulturális adottságai a harmadik évezred hajnalán is rendkívül kedvezőek.

Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos profilját, a régióban végzett felsőoktatási munkát, a magas szintű ismeretterjesztési tevékenységet, annak súlypontját az elkövetkező EU tervezési periódusra (2007-2013) olyan nemzetközi kooperációban végzett oktató és kutató-fejlesztő munka szabja meg, amely az asztrofizikai ismereteken túl a korszerű informatikai, információtechnológiai és adatfeldolgozási ismeretek alkalmazását, illetve megszerzését is megköveteli.

A Gothard Fizikus Műhely - Crossborder Oktató Hálózat projektben végzett K+F tevékenységhez kapcsolódó kutatási és képzési feladataink, a közművelődési aktivitásunk vezérelve, hogy a 2007-2013 tervezési periódusban kidolgozott módszereket, a megszerzett és közvetített ismereteket az információs társadalom követelményei szerint bármely szakterületen alkalmazhassák.

Motiváció

Az egyetemi csillagvizsgáló immár másfél évtizedes információtechnológiai "avantgárd" tevékenységének számos pozitív tanújelét lehet Szombathelyen és vonzáskörzetében fellelni. Vas megyében az elsők között a Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumban nyílt lehetőség az Internethez való csatlakozásra 1992-ben, akkor még X.25 feletti IP protokollal, s először csak levelezési célokra. Három évvel később, 1995 decemberében az Obszervatóriumban kezdett el működni a Savaria Information Center (SIC), az első nyugat-magyarországi információs adatbázis, amelyhez a regisztrált felhasználók öt független telefonvonalon keresztül férhettek hozzá. 1996 februárjában a SIC az EUnet Hungary Kft nyugat-magyarországi végpontjaként már teljeskörű Internet-hozzáférést biztosított Szombathelyen és vonzáskörzetében. Az Obszervatórium számítógépes hálózata a kezdetektől fogva Sun gépekre épült. A korszerű hardverrel és szoftverrel kialakított lokális hálózattal, a GAOnet-tel, az obszervatóriumba telepített Nyugat-Magyarországi Java Szakértői Központtal és a 2007-ben indított Crossborder Oktató Hálózat projektünkkel ismételten a térség információtechnológiai és infokommunikációs éllovasának szerepét vállaljuk.

Tudományos hitvallásunk szerint cselekszünk, amikor a szaktudományunk által megkövetelt világszínvonalú informatikai és infokommunikációs alkalmazásokat oktatjuk, népszerűsítjük és ezzel betöltjük a térségben az új és modern technológiák mindennapi alkalmazásához szükséges katalizátor szerepét.

A projekt célja a Nyugat-Dunántúli Intelligens Régió Stratégiájának megfelelően kidolgozott operatív program szerinti regionális tudásközpont és portál modelljének megteremtése, az ELTE oktató és tudományos kutatóbázisára telepített regionális tudás- és távoktatási központ kialakítása volt.

Ennek a másfél évtizedes munkának a tapasztalatai képezik az Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA 2004-2006 3/2 programra benyújtott nyertes pályázatunk (AT-HU/06/01/088) tudásbázisát.

A határon átnyúló felső- és felnőttoktatási aktivitásunk legfőbb motivációja, hogy az egységes európai felsőoktatási térségben kialakuló, új típusú humánerőforrás-képzés lehetőségeit kihasználva a már rendelkezésre álló felsőoktatási potenciálok kooperatív alkalmazásával a természettudományos alapképzéshez (fizikus, csillagász, informatikus, stb.) társítható, az ipar számára is értékes, gyakorlati ismereteket nyújtó modulokat fejlesszünk.

A pályázat ezen célok eléréséhez szükséges infrastrukturális feltételek megvalósítását tűzte ki célul: A földrajzi távolságokat áthidaló, hálózatba szervezett oktatási stúdiók rendszerének létrehozását.

Infrastrukturális feltétel

A stúdiók modern, célirányos prezentációs eszközökkel felszerelt, 5-10 főt befogadó oktatótermek és professzionális videokonferencia végpontokként egymással úgy kommunikálnak, hogy a valós térben egymástól távoli szereplők egyetlen virtuális oktató-kutató bázison érezhessék magukat. Az oktatási feladat és a kutatási témák legjobb specialistái intézményük materiális és immateriális infrastuktúrájába ágyazva, saját környezetükben végezhetik az oktatást, tarthatnak a kutatási feladatokhoz kapcsolódó tudományos előadást. A hálózatnak nincs kitüntetett csomópontja, a diszkusszióba interaktív módon, geográfiai korlátok nélkül kapcsolódhatnak be a résztvevők.

Elsődleges cél a magas szintű interaktív, online hálózati oktatás megvalósítása a 21. század elektronikai, távközlési és számítástechnikai csúcstechnológiájának alkalmazásával. A hangsúly a közvetített tudásanyag minőségén és a minél szélesebb körű alkalmazásán van. A felhasznált eszközökben manifesztálódó műszaki tartalom az intelligens vezérlőfelület alkalmazásával a háttérben marad. A prezentáció nem feltételez az előadóktól különleges felkészültséget, a stúdiók működtetése nem igényel külön műszaki asszisztenciát.

A projekt célkitűzése, hogy a határ két oldalán meglévő oktatási és tudásbázis összehangolt működtetésével új típusú, komplex ismereteket nyújtó felső- és felnőttoktatási modell valósuljon meg, illetve létrejöjjön egy természetes, határon átnyúló hallgatói és oktatói (virtuális és végsősoron valóságos) mobilitás. A pályakezdő diplomások számára pedig váljanak hozzáférhetővé a lokális munkaerőáramlásnak eddig ismereten csatornái.

A "lead-partner" típusú nagyprojekt eredményeként az Európai Unió 2007-2013-as tervezési időszakának utolsó harmadára kialakul egy olyan EU-léptékű oktatási hálózat (real-time networking), ahol tetszés szerinti szakirányokban bővíthetők a hálózati oktatás tartalmi elemei. A módszer nem szakmaspecifikus: bármilyen szakismeret európai hatósugarú közvetítésére alkalmas.

Valid CSS!